top of page

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

www.muaythaistudio.com

ÜYELİK ŞART VE KOŞULLARI

İşbu sözleşme, şirket merkezi Cumhuriyet Mahallesi Nehir Sokak Gündüz İş Merkezi No:3/2 Şişli/İstanbul adresinde faaliyet gösteren Bomonti Muay Thai Spor Eğitim Danışmanlık ve Organizasyon Ticaret Limited Şirketi (Bundan sonra kısaca “MT Studio” olarak anılacaktır.) ile www.muaythaistudio.com internet sitesi (Bundan sonra kısaca “Site” olarak anılacaktır.) üyesi (Bundan sonra kısaca “Üye” olarak anılacaktır.) arasında aşağıdaki şartlarda akdedilmiştir.

Üye, Site’de kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile üye olmak için gerekli bilgilerini eksiksiz bir şekilde girerek Site’yi kullanmaya başlayabilir. Sözleşmenin bir tüzel kişi adına akdedilmesi halinde, sözleşmeyi akdeden kişi, söz konusu tüzel kişi adına bu tür bir işlem gerçekleştirmek için yetkili olduğunu, aksi halde (yetkisiz işlem yapması durumunda), bundan sonra yaptığı/yapacağı sonuç doğurucu tüm işlemlerden dolayı şahsen sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş olmaktadır.

Üye, hizmetlerden faydalanmaya başladığı andan itibaren sözleşmenin tüm şartlarını kabul ve taahhüt etmiş sayılacağını ve bu şartların kendisi için bağlayıcı olacağını kabul eder.

MT Studio, aşağıda belirtilen koşulları, mevzuat veya işbu sözleşme uyarınca gerektiği zaman, kendi takdiri üzerine, Site üzerinden bilgilendirme yapmak şartıyla değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

MADDE 1. Üye’nin Hak ve Yükümlülükleri

1.1. MT Studio, Site’ye üye olan herkesin kullanımına açık bir sitedir. Site üzerinden verilen hizmetler ücretsizdir.

1.2. Üye, Site’yi kullanımında sözleşmede yer alan tüm şartlara ve Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.3. Üye, Site’de sunulan hizmetlerden yararlanırken, Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması, Kişisel Verilen Korunması Kanunu ile bnlarla ilgili kanun, kanun hükmünde kararnameler ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile MT Studio’nun hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirime uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve kanunlara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üye’ye aittir.

1.4. Üye, işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı filli nedeniyle MT Studio’nun uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecek olup; MT Studio, Üye’nin sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat, idari/adli para cezaları için Üye’ye aynen rücu hakkına haizdir.

1.5. Üye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin Site’yi kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı eylemlerde bulunamaz; sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlarla yükleyip kilitleyemez, verileri yanıltıcı girişimlerde bulunamaz; aksi takdirde üyeliğinin sonlandırılacağını ve bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstleneceğini kabul eder.

1.6. MT Studio ile yapılan yazışmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır ve MT Studio tarafından önerilmektedir. Yazışmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından ve silinmesinden MT Studio sorumlu tutulamaz.

1.7. MT Studio ya da Üye’nin kendisi tarafından solandırılan üyelik hesabına ait her türlü kayıt, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun öngördüğü koşullara tabi olarak MT Studio tarafından tutulabilecektir; ancak MT Studio söz konusu kayıtları üyelik sona erdiği andan itibaren silmekte serbesttir. Üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. Ancak MT Studio’nun kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkı saklıdır.

1.8. Üye, Site’de kayıt yaptırırken veya alışveriş yaparken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin doğru ve güncel olduğunu ve bu bilgilerin doğru ya da güncel olmaması halinde MT Studio’nun bu sebeple uğrayacağı tüm zararları eksiksiz ve derhal tazmin beyan ve taahhüt eder.

 

1.9. Site’de ziyaretçilere bilgi ve kolaylık sağlamak amacı ile yer alan linkler (farklı internet sitelerine yönlendirilen bağlantılar) ile ilgili riskler Üye’ye aittir.

 

1.10. Site’de sunulan görsel ve yazısal içerikler, kişisel kullanım içindir. Site’nin içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin, fotoğrafların, videoların, animasyonların, seslerin her hakkı saklıdır; aksi belirtilmedikçe, ticari ya da kişisel amaçlar ile izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. MT Studio’nun izni olmaksızın, Site’de yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya link vermek yasaktır.

 

1.11. Üye, MT Studio’nun Site’de yer alan telif haklarına tabi çalışmalarını hiçbir surette kullanamaz, yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, işleyemez, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz ve hazırlayamaz. Aksi takdirde Üye, MT Studio’nun uğrayabileceği tüm zararlardan sorumludur.

 

1.12. Sayfaların tasarımın ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı MT Studio’ya ait olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

 

1.13. Üye, Site’den kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir material üzerinden telif hakkı, ticari marka ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapasamındaki notları silemez veya çıkartamaz.

 

MADDE 2. MT Studio’nun Hak ve Yükümlülükleri

 

2.1. Aşağıda belirtilen durumlarda, MT Studio’nun kanundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemleri iptal etme, Üye’nin kullanımını durdurma, Üye’nin üyeliğine son verme, işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır:

a) Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olmayan bilgilerin Site’ye kaydedilmesi durumunda;

b) Site’de yer alan çalışmaların ve verinin kısmen veya tümüyle kopyalanarak kullanılması veya kullnılmaya çalışılması durumunda;

c) Üyelere, MT Studio tarafından verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının üçüncü kişiler ile paylaşılması durumunda, şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından doğrudan Üye sorumludur. Aynı şekilde Üye, internet ortamından bir başkasının IP adresini, e-posta adresini, kullanıcı adını ve sait bilgilerini kullanamayacağı gibi diğer üyelerin özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük üyeye aittir;

d) Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek, Site’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi durumunda;

e) Üye’nin, MT Studio kampanyalarının, satış sisteminin veya Site’nin herhangi bir açığından (teknik vs.) faydalanarak MT Studio’ya zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması şeklinde satış sistemininin veya Site’nin kötüye kullanılmasının Mt Studio tarafından tespit edilmesi durumunda;

f) Üye’nin, Site’yi kullanımında veya alışverişte, sözleşmede yer alan tüm şartlara ve Site’nin ilgili yerlerinden belirtilen kurallara ve yürülükteki mevzuara aykırı hareket etmesi durumunda.

 

2.2. Mt Studio, Site’nin kullanımını süresince işbu sözleşmede belirtilen şartlara, Site’de yer alan Kişisel Verilen Korunması Kanunu’na, Ticari İletişime İlişkin Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni’ne, Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne ve Gizlilik Politikası’na uygun hareket edecektir. Bununla birlikte MT Studio, kanuni olarak saklaması gereken Üye bilgilerini saklamakla yükümlüdür.

  

2.3. Bununla birlikte MT Studio, işbu verileri faaliyeti dışında hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmayacaktır. İşbu hüküm, sözleşmenin üçüncü kişilere devrine engel değildir.

 

Site’mizde, yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında, Üye’lerin ziyareti sırasında bilgisayarlarına kaydedilen küçük veri dosyaları olarak tanımlanabilecek “çerez”ler (cookie) kullanılmaktadır. Bu dosyalar, tüm alışveriş sitelerinde bulunan, üyelerin alışverişini daha verimli ve güvenli hale getirmek amaçlı kullanılan ve endüstri standartlarında dosyalardır. Üyeler bu dosyaları kullanmak istemiyorsa veya bu dosyaların kullanımı hakkında bilgilendirilmek istiyorsa, tarayıcısında gerekli değişiklikleri yapabilir, kendi sorumluluklarındadır.

 

2.4. Üye, Site aracılığıyla alınan ürün karşılığında ürün bedeli ödemesi için kredi kartı kullandığında, kredi kartı numarasının, kredi kartının son kullanma tarihi, CVV2 kodunun ve benzer bilgilerin işlemin gerçekleştirilmesi amacıyla finansal kurumları ile paylaşılması gerektiğini anlamıştır.

 

2.5. Mt Studio, işbu sözleşme ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, üyeliğe bağlı olan bütün bilgileri, sözleşme süresince veya sözleşmenin hitamından sonra dahi, bu bilgileri anonimleştirmek şartıyla kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

 

2.6. MT Studio, Üye’nin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını ve Üye’nin paylaşıma açtığı bilgileri, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için üçüncü kişilerle paylaşması gereken durumlar ile yasal zorunluluklar hariç üçüncü kişilerle paylaşılmayacağını taahhüt eder.

 

MADDE 3. Sözleşme’nin Devri, Kapsamı, Süresi ve Yürürlük

 

3.1. Üye, kayıt işlemlerini tamamlayarak e-posta adresini onayladığı ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş verdiği andan itibaren işbu sözleşmeye uymayı taahhüt etmiş kabul edilir. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi veya sözleşmede sayılan fesih durumlarından herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz olacaktır.

 

3.2. Üye, Mt Studio’nun gerekli görmesi halinde, Üye’te sebebini bildirmek kaydıyla site üyeliğini iptal edebileceğini ve işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni feshedebileceğini peşinen kabul eder.

 

3.3. Üyeliği iptal etme ve hesap silme işlemi, Üye tarafından team@muaythaistudio.com e-posta adresine mail göndermek ya da +905336891859 telefon numarasını aramak suretiyle yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının Üye olarak Site’yi kullanma yetkisi iptal edilecektir.

 

3.4. MT Studio, taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu sözleşme’de tek taraflı değişiklikler yapabilir. MT Studio’nun nihai amacı ve sunduğu hizmetler temelde aynı kalmak kaydıyla her zaman, herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, Site’de yayımlanan fiyatlar da dahil olmak üzere hizmetin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkı vardır. MT Studio, gerek gördüğü takdirde, aynı link altında güncellenmiş üyelik şartlarını tarih güncellemesi ile birlikte Site’de yayınlayacak, Üye’nin site üzerinden hesaba ilk girişin Üye’den onay alınması sağlanacaktır. Güncellenmiş üyelik şartları, Site’de yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanacak olup, Site’nin veya hizmetlerin kullanımı o andan itibaren yeni üyelik şartlarına bağlanacaktır.

 

3.5. Site’nin belirli yerlerinde, ilgili bölüme özgü farklı kurallar ve yükümlülükler belirlenebilir. Bu bölümleri kullanan Üye, ilgili kuralları okumuş ve kabul etmiş sayılır.

 

3.6. Üye, MT Studio’nun sözleşmeyi üçüncü kişilere devredebileceğini ve işbu sözleşme ile Borçlar Kanunu’nun 205inci maddesi uyarınca sözleşmenin devrine şimdiden izin verdiğini gayrıkabilirücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 4. Genel Hükümler

 

4.1. İşbu sözleşmenin geçerliliği, yorumu ve ifası Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve sözleşmeden kaynaklanabilecek herhangi bir uyuşmazlığın hali için İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

 

4.2. Üye’nin MT Studio’ya bildirdiği veya bildireceği en güncel e-posta adresi, işbu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal tebligat adresi olarak kabul edilir.

 

4.3. Taraflar, mevcut e-posta adreslerindeki değişiklikleri 3 (üç) iş günü içinde diğer tarafa bildirmedikleri takdirde, eski e-posta adreslerine yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul eder.

 

4.4. Üye’nin kayıtlı e-posta adresi kullanılarak yapılan her türlü bildirimin, e-postanın MT Studio tarafından yollanmasından 1 (bir) iş günü sonra Üye’ye ulaştığı kabul edilecektir.

 

Üye, işbu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

bottom of page