top of page

KVKK BAŞVURU TALEBİ

HAKLARINIZ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz.

  • Kişisel verileriniz işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacını uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verileriniz aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

  • KVKK mevuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme.

HAKLARINIZI NASIL KULLANABİLİRSİNİZ?

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz aşağıdaki “KVKK BAŞVURU FORMU”nu eksiksiz ve açık bir şekilde doldurup imzaladıktan sonra Cumhuriyet Mahallesi Nehir Sokak Gündüz İş Merkezi No:3/2 Şişli/İstanbul adresimize elden veya iadeli taahhütlü posta yolu ile iletmeniz gerekmektedir.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında verilerinizin işlenme amaçlarını, işleme konularını, saklama sürelerini ile veri güvenlik tedbirlerinin yer aldığı aydınlatma metnine www.muaythaistudio.com/kvkk-politikasi  sayfasından ulaşabilirsiniz.

Kişisel verilerinize ilişkin hak ve taleplerinize yönelik başvurunuz firmamız tarafından değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde cevaplanmaktadır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese veya e-posta adresinize elektronik posta ya da posta yolu başta olmak üzere tarafınızca seçilen usullerden biri ile gönderilir.

 

KVKK BAŞVURU FORMU

Kişisel Veri Sahibine İlişkin Bilgileri

Ad-Soyad                            :

T.C. Kimlik Numarası       :

Adres                                   :

Telefon                               :

E-Posta                               :

KVKK KAPSAMINDAKİ TALEP KONUSU:

 

 

 

 

BİLGİLENDİRME METNİ

İşbu başvuru formunda yer alan başvuru sahibine ilişkin ad-soyad, kimlik numarası, adres, telefon, e-posta adresi ve imza verileri, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 5.maddesi uyarınca “kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebepleriyle BOMONTİ MUAY THAI SPOR EĞİTİM DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından otomatik yollarla toplanmakta ve veri ihlallerinin engelleme ve ilgili kişiyi aydınlatma amaçları ile işlenmektedir. Başvuru hakkınızı kullanmak amacı ile iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz yurtiçinde veya yurtdışında başka üçüncü şahıslara aktarılmamaktadır.

BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI

BOMONTİ MUAY THAI SPOR EĞİTİM DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne yapmış olduğum işbu başvuruda belirttiğim tüm taleplerimin KVKK’nın 13. Maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini talep ediyorum. Bu amaçla başvuruda tarafnıza verdiğim belge ve bilgilerimin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Kişisel Veri Sahibi/Vekili

Ad-Soyad             :

Adres                    :

Telefon                :

E-Posta                :

Tarih                     :

İmza                     :

bottom of page