top of page

BOMONTİ MUAY THAI SPOR EĞİTİM DANIŞMANLIKVE ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KVKK POLİTİKASI VE MÜŞTERİ, ÜYE, ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

Bomonti Muay Thai Spor Eğitim Danışmanlık ve Organizasyın Ticaret Limited Şirketi (Bundan sonra işbu aydınlatma metninde “MT Studio” olarak geçecektir.) olarak, kişisel verilerinizin işlenmesine ve korunmasına yüksek derecede önem vermekteyiz. İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Bundan sonra işbu aydınlatma metninde “Kanun” veya “KVKK” olarak geçecektir.) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ gereği, çeşitli hizmetlerin sunulması ve geliştirilmesi esnasında işlenen ve aktarılan kişisel veriler açısından siz müşterilerimizin, üyelerimizin ve ziyaretçilerimizin bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI, HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLAMA YÖNTEMLERİ

MT Studio internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden ziyaret etmeniz, üye olmanız veya alışveriş yapmanız ya da MT Studio’nun fiziki veya çevrimiçi eğitimlerine, etkinliklerine katıldığınız veya hizmetlerinden yararlanmanız halinde kişisel verileriniz, KVKK ve sair düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir.

Kimlik Bilgileri

Kimlik Bilgileri Kapsamında İşlenen Kişisel Veriler

Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Cinsiyet, Doğum Tarihi

Kimlik Bilgileri Kişisel Veri İşleme Amaçları

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, iş sürekliliğin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, ürün/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik faaliyetlerinin yürütülmesi, reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, üyelik süreçlerinin yürütülmesi, hizmet/etkinlik/eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi, iç denetim/istihbarat/soruşturma faaliyetlerinin yürütülmesi.

Kimlik Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

MT Studio tarafından kimlik bilgileriniz, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesine gerekli olması,

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kimlik Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Kimlik bilgileriniz; üyelik ve alışveriş işlemleri esnasında doldurulan belgeler, telefon görüşmeleri, elektronik formlar, iletişim formları, tarafınızca beyan edilen bilgiler, e-postalar, internet sitemizde veya mobil uygulamamızda yer alan ve tercihinize bağlı doldurabilecek alanlar, sözleşmeler, hizmet/eğitim/etkinlik seminerlerinde yazılı olarak doldurduğunuz belgeler veya formlar, üçüncü taraf sosyal medya platformları, üçüncü taraf kimlik doğrulama sistemleri vasıtasıyla toplanmaktadır.

İletişim Bilgileri

İletişim Bilgileri Kapsamında İşlenen Kişisel Verileri

Teslimat/Fatura Adres Bilgisi, Adres Bilgisi, E-Posta Adres Bilgisi, Telefon Numaras, GSM Numarası

İletişim Bilgileri Kişisel Veri İşleme Amaçları

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, iş sürekliliğin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, ürün/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik faaliyetlerinin yürütülmesi, reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, üyelik süreçlerinin yürütülmesi, hizmet/etkinlik/eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi, iç denetim/istihbarat/soruşturma faaliyetlerinin yürütülmesi.

İletişim Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

MT Studio tarafından iletişim bilgileriniz, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesine gerekli olması,

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

İletişim Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

İletişim bilgileriniz; üyelik ve alışveriş işlemleri esnasında doldurulan belgeler, telefon görüşmeleri, elektronik formlar, iletişim formları, tarafınızca beyan edilen bilgiler, e-postalar, internet sitemizde veya mobil uygulamamızda yer alan ve tercihinize bağlı doldurabilecek alanlar, sözleşmeler, hizmet/eğitim/etkinlik seminerlerinde yazılı olarak doldurduğunuz belgeler veya formlar, üçüncü taraf sosyal medya platformları, üçüncü taraf kimlik doğrulama sistemleri vasıtasıyla toplanmaktadır.

Müşteri İşlem Bilgileri

Müşteri İşlem Bilgileri Kapsamında İşlenen Kişisel Veriler

Müşteri Numarası, Sipariş Bilgileri, Sipariş Numarası, Fatura Bilgileri, Adres ve Teslimat Bilgileri, Ödeme Bilgileri, Site Üyelik Bilgileri, İade Bilgileri, Talep ve Şikayet Bilgileri, Eğitim/Etkinlik Sonunda Alınan Sertifika veya Belge Bilgileri/Numarası, Ürün Bilgileri, İndirim Kodu ve Hediye Çeki Bilgileri, Tutar Bilgileri, Sağlık Bilgileri, Soruşturmalar/Dolandırıcılık İşlemlerinin Kontrol Edilmesi Faaliyetleri Kapsamında Gündeme Gelen Kişisel Veriler

Müşteri İşlem Bilgileriniz Kapsamında Kişisel Veri İşleme Amaçları

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, ürün/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, ürün/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, eğitim/etkinlik/seminer katılımları sonrası sertifika ve belge düzenleme ve teslim işlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazarlama analizi ve planlaması çalışmalarının yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, deneyim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, iç deneyim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini.

Müşteri İşlem Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

MT Studio tarafından müşteri işlem bilgileriniz, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başlta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesine gerekli olması,

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Müşteri İşlem Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Müşteri işlem bilgileriniz; sözleşmeler, üyelik ve alışveriş işlemleri esnasında doldurulan belgeler, tarafınızca beyan edilen bilgiler, telefon görüşmeleri, e-postalar, elektronik formlar, iletişim formları, internet sitemizde veya mobil uygulamamızda yer alan ve tercihinize bağlı doldurabilecek alanlar, hizmet/eğitim/etkinlik seminerlerinde yazılı olarak doldurduğunuz belgeler veya formlar, üçüncü taraflar vasıtasıyla edinilen bilgiler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Pazarlama Bilgileri

Pazarlama Bilgileriniz Kapsamında İşlenen Kişisel Veriler

Pazarlama ve Reklam Faaliyetlerinin Yürütülmesi Sırasında Elde Edilen Bilgiler, Kampanya Çalışmaları Kapsamında Elde Edilen Bilgiler, Çerez Kayıtları, Hedefleme/Segmentasyon/Profilleme Çalışmala Kapsamında Elde Edilen Bilgiler

Pazarlama Bilgileriniz Kapsamında Kişisel Veri İşleme Amaçları

Reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerinin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, stratejik pazarlama faaliyetlerinin oluşturulması ve yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, pazarlama planlaması yapılması, firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, ürün geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi

Pazarlama Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

MT Studio tarafından pazarlama bilgileriniz, yukarıda belirtmiş olan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda başka KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili  mevzuatta belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

KVKK’nın 5’inci maddesinde sayılan sebepler haricinde pazarlama verilerinizin işlenmesinin gerekmesi durumunda ise açık rızanız alınarak pazarlama verileriniz işlenecektir.

Pazarlama Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Pazarlama bilgileriniz; telefon ve çağrı merkezi görüşmeleri, elektronik sistemler, elektronik formlar, e-postalar, programlar ve yazılımlar, bilgi güvenliği sistemleri, üçüncü taraf sosyal medya platformları reklam araçları ve faaliyetleri, arama motoru reklamcılığı faaliyetleri, fiziki pazarlama ve reklam faaliyetleri vasıtasıyla toplanmaktadır.

İşlem Güvenliği Bilgileri

İşlem Güvenliğine İlişkin İşlenen Kişisel Veriler

İnternet Sitesi Giriş Ve Çıkış Bilgileri, Tarayıcı Ve Sistem Bilgileri, IP Adresi Bilgileri, Şifre Bilgileri, Kullanıcı Cihazı Türü Ve Işletim Sistemi Bilgileri, Trafik Verileri, Port Bilgisi

İşlem Güvenliğine İlişkin Kişisel Veri İşleme Amaçları

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, ürün/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, ürün/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, internet sitesi ve mobil uygulama güvenliğinin sağlanması, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

İşlem Güvenliğine İlişkin Bilgilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

MT Studio tarafından işlem güveniğine ilişkin bilgiler, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başlta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

İşlem Güvenliğine İlişkin Bilgilerin Toplanma Yöntemleri

İşlem güvenliğine ilişkin bilgiler; bilgi güvenliği sistemleri, elektronik cihazlar ve yazılımlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileriniz Kapsamında İşlenen Kişisel Veriler

Müşteri Hizmetleri ve Çağrı Merkezi Ses Kayıtları, Fotoğraf ve Video Kaydı

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileriniz Kapsamında Kişisel Veri İşleme Amaçları

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, sunulan hizmetlere ilişkin etkin bir müşteri deneyimi sunulması, sunulan hizmetlere ilişkin müşteri ilişkileri departmanı deneyimi sunulması, talep ve şikayetlerin takibi, talep konusu hakkında destek hizmetlerinin yerine getirilmesi için gerekli araştırma ve incelemelerinin yapılması, ilerde doğabilecek uyuşmazlıklarla delil olarak kullanılması

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

MT Studio tarafından görsel ve işitsel kayıt bilgileriniz, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başlta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 • Açık rıza,

 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Görsel ve işitsel kayısal bilgileriniz; müşteri hizmetleri ve çağrı merkezi görüşmeleri, sosyal medya platformları, dijital canlı yayınların kaydedilmesi, çevrimiçi eğitim/etkinlik/seminerlerin uygulamalar aracılığıyla kaydedilmesi, fotoğraf ve video çekimleri vasıtasıyla toplanmaktadır.

Finans Bilgileri

Finans Bilgileriniz Kapsamında İşlenen Kişisel Veriler

Şifrelenmiş Kredi Kartı Bilgileri, Banka Hesap/IBAN Numarası Bilgileri, Diğer Dijital Ödeme Yöntemleri Bilgileri

Finans Bilgileriniz Kapsamında Kişisel Veri İşleme Amaçları

Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, ürün/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, iade ve ödeme süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuki işlerin ve işlemlerin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

Finans Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

MT Studio tarafından finans/finansal bilgileriniz, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başlta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Finans Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri,

Finans bilgileriniz; tarafınızca beyan edilen bilgileri, elektronik formlar, e-postalar, internet sitemiz ve mobil uygulamamızda yer alan ve tercihinize bağlı doldurulabilecek alanlar ve sözleşmeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri

Fiziksel Mekan Güvenliği Kapsamında İşlenen Kişisel Veriler

CCTV Kayıtları

Fiziksel Mekan Güvenliğine İlişkin Kişisel Veri İşleme Amaçları

Fiziksel mekan güvenliğinin temini, ürün ve kaynakların güvenliğinin temini, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, taşınır mal ve demirbaşların kaynaklarının güvenliğinin temini, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuki işlerin takibi ve yürütülmesi, iç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi.

Fiziksel Mekan Güvenliğine İlişkin Bilgilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

MT Studio tarafından fiziksel mekan güvenliğine ilişkin bilgiler, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başlta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Fiziksel Mekan Güvenliğine İlişkin Bilgilerin Toplanma Yöntemleri

Fiziksel mekan güvenliğine ilişkin bilgiler; kapalı devre kamera sistemleri (CCTV) vasıtasıyla toplanmaktadır.

Hukuki İşlem Bilgileri

Hukuki İşlem Bilgilerinize İlişkin İşlenen Kişisel Veriler

Uyuşmazlık Halinde; Adli ve İdari Makamlar ile Yazışmalardaki Bilgiler, Dava Dosyasındaki Bilgiler, İhtarname/İhbarname/Taahhütname/Dilekçe Kapsamındaki Bilgiler

Hukuki İşlem Bilgilerinize İlişkin Kişisel Veri İşleme Amaçları

Hukuki işlerin ve işlemlerin takibi ve yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi ve çözüme kavuşturulması faaliyetleri, yetkili kişi, kurum ve kuruşlara bilgi verilmesi.

Hukuki İşlem Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
MT Studio tarafından işlem güveniğine ilişkin bilgiler, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başlta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Hukuki İşlem Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Hukuki işlem bilgileriniz; resmi yazılar, diğer basılı ve elektronik belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz,

 • Kanunun öngördüğü kapsamda faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yasal düzenlemelere göre işleyişin sağlanması, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuki işlerin takibi ve yürütülmesi amaçlarıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na,

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, ürün/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, pazarlama ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi, kampanya/reklam/promosyon iş ve faaliyetlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi ve çözüme kavuşturulması faaliyetleri, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla satış sürecinde faaliyet gösterilen iş ortaklarına, lojistik faaliyetlerin yürütülmesini sağlayan lojistik ve kargo firmaları, denetim ve kontrol sürecinde hizmet alınan bağımsız denetim firmaları, mali danışmanlık firmaları, aracı hizmet sağlayacılar gibi tedarikçilere, finansal işlerin yönetilmesinde faaliyet gösterilen bankalar ve ödeme kuruluşlarına, özel hukuk tüzel kişilerine, iştirak şirketlerine ve bağlı ortaklıklara aktarılmaktadır.

 • MT Studio tarafından yürütülen sosyal medya faaliyetleri kapsamında; fotoğraf ve video kayıt bilgileriniz; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, pazarlama/reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla herkese açık olarak MT Studio tarafından yönetilen sosyal medya platformlarında ve internet sitesinde paylaşılabilir.

Kişisel verileriniz, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ile saklama ve arşiv faaliyetleri amaçlarıyla sunucuları yurtdışında bulunan teknoloji alanındaki altyapı tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız tarafından sağlanan/kullanımımıza sunulan programlarımıza ve/veya sistemlerimize kaydedilmektedir. Bu kapsamda, tarafınıza ait kişisel veriler, açık rızanıza dayalı olarak ve gerekli tüm teknik ve idari tedbirler alınarak, Mt Studio adına sunucuları yurtdışında bulunan hizmet sağlayıcılar tarafından işlenecek ve yukarıda sayılan amaçlarla otomatik olarak yurtdışına aktarılacak ve sayılan dışında herhangi bir üçüncü taraf ile paylaşılmayacaktır.

İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR?

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurtiçinde ve yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar kapsamında kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığınız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

 • Kişisel verilerin kanuna aykrıı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

HAKLARINIZI NASIL KULLANABİLİRSİNİZ?

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi internet sitemizde bulunan “KVKK BAŞVURU FORMU”nu eksiksiz ve açık bir şekilde doldurup imzaladıktan sonra Maslak Mahallesi Ahi Evran Caddesi No:11/3 Sarıyer/İstanbul adresimize elden veya iadeli taahhütlü posta yolu ile iletmeniz gerekmektedir.

Kişisel verilerinize ilişkin hak ve taleplerinize yönelik başvurunuz firmamız tarafından değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde cevaplanmaktadır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese veya e-posta adresinize elektronik posta ya da posta yolu başta olmak üzere tarafınızca seçilen usullerden biri ile gönderilir.

BAŞVURUNUZDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, aşağıdaki bilgilerin bulunması zorunludur.

 • Ad, soyad

 • Başvuru yazılı ise ıslak imza

 • T.C. kimlik numarası (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde uyruğu pasaport numarası veya varsa kimlik numarası)

 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi

 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası

 • Talep konusu

İlgili kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuru yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekaletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlenmeye alınmayacaktır.

KVKK POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİNİN GÜNCELLENMESİ

MT Studio platformları kapsamında değişen ürün, hizmetler ve koşullar ile kanuni gelişmeler doğrultusunda KVKK Politikaları ve Aydınlatma metni değişiklik gösterebilecek olup, en güncel Politikamıza ve Aydınlatma Metnimize www.muaytghaistudio.com internet sitemizden ulaşabilirsiniz.

bottom of page