top of page

BOMONTİ MUAY THAI SPOR EĞİTİM DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1. TARAFLAR

İşbu sözleşme aşağıda bilgileri yazan “Satıcı” ve “Alıcı” taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar kapsamında imzalanmıştır.

1.1.SATICI
Unvanı                    : Bomonti Muay Thai Spor Eğitim Danışmanlık ve Organizasyon Ticaret Limited Şirketi

Adresi                     : Cumhuriyet Mahallesi Nehir Sokak Gündüz İş Merkezi No:3/2 Şişli/İstanbul

Vergi Dairesi / No    : Şişli Vergi Dairesi / 1791073236

Telefon                   : +905336891859

E-Posta                  : team@muaythaistudio.com

İşbu sözleşmede bundan sonra “Satıcı” olarak geçecektir.

1.2.ALICI

İsim-Soyisim / Unvanı                  :

Adresi                                         :

TCKN / Vergi Dairesi ve No          :

İletişim                                        :

İşbu sözleşmede bundan sonra “Alıcı” olarak geçecektir.

MADDE 2. KONU VE KAPSAM

2.1. İşbu “Mesafesi Satış Sözleşmesi” (Bundan sonra kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır.) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunmasu Hakkında Kanun (Bundan sonra kısaca “Kanun” olarak anılacaktır.) ve Mesafesi Sözleşmeler Yönetliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu sözleşmenin tarafları işbu sözleşme tahtında Kanun’dan ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

2.2. İşbu sözleşmenin konusu; Alıcı’nın, Satıcı’ya ait https://www.muaythaistudio.com alan adlı internet sitesinden (Bundan sonra kısaca “site” olarak anılacaktır.), Satıcı’ya ait hizmetlerin ve ürünlerin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, sözleşmede belirtilen niteliklere sahip hizmetin satışı, ifası ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturur.

 

MADDE 3. SÖZLEŞME KONUSU HİZMETLER/ÜRÜNLER

3.1. Sipariş konusu hizmetler/ürünler, işbu sözleşmenin akdedilmesinden önce https://www.muaythaistudio.com adresinden seçmiş ve ödemesini yapmış olduğu hizmetler, çevrimiçi eğitim, çevrimiçi etkinlinlik, çevrimiçi danışmanlık veya ürünlerdir.

3.2. Alıcı, satışa konu ürün/hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı, adedi, ödeme şekli ve bezneri tüm bilgileri ile Cayma Hakkı ve İade Politikası konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu bilgileri elektronik ortamda kendi iradesiyle teyit ettiğini ve sonrasında ürünü/hizmeti ödeme işlemlerini tamamlayarak satın aldığını kabul ve beyan eder.

ALICI, yukarıda belirtilen satışa konu ürünün/hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı, adedi, ödeme şekli ve benzeri tüm bilgiler ile Cayma Hakkı ve İade Politikası konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu bilgileri elektronik ortamda kendi iradesiyle teyit ettiğini ve sonrasında ürünü/hizmeti ödeme işlemlerini tamamlayarak satın aldığını kabul ve beyan eder.

 

MADDE 4. HİZMETİN VE/VEYA ÜRÜNÜN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

4.1. Sözleşme, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, Alıcı’nın Satıcı’dan satın almış olduğu hizmetin/ürünün tamamlanmasıyla ifa edilmiş olur.

4.2. Web sitesinde yer almakta olan ve Alıcı’nın satın almış olduğu hizmetler veya eğitim ya da danışmanlık faaliyetleri çevrimiçi (online) ya da fiziki bir şekilde verilmekte olup, ürün/hizmet içeriğinde belirtilmiş şekilde ve süre içinde tamamlanmaktadır.

4.3. Ürünlerin cinsi, türü, miktarı, marka, modeli, rengi, birim fiyat(lar)ı ve satış bedeli ile ödeme (tahsilat bilgileri ve Alıcı’nın bildirdiği teslim yeri dahil “Teslimat Bilgileri” işbu sözleşmeye konu olan siparişte belirtildiği gibidir. Teslimatı yapacak kargo firmasınının Alıcı’nın bulunduğu yerde şubesi olmadığı takdirde Alıcı’nın Satıcı tarafından bildirilecek bir diğer yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir. (Bu hususta Alıcı’ya gerekli bilgilendirme; e-posta/mail, SMS veya telefon ile yapılacaktır.) Teslimat ile ilgili diğer konular sitede yer alan “Teslimat ve İade Koşulları” bölümünde belirtilmiştir.

4.4. Alıcı, gerek kendisinden gerekse de ödeme için kullandığı ödeme yönteminden kaynaklanan herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün/hizmet bedelinin ödenmemesi ve/veya ödeme işleminin iptal edilmesi gibi hallerde, Satıcı’nın sözleşme konusu ürün/hizmet kapsamındaki edimini ifa etme yükümlüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.5. Alıcı, site üzerinden satın almak istediği ürün/hizmet için Satıcı tarafından belirlenen satış bedelinin fahiş olmadığını, satın alma esnasında seçili ürün(ler)/hizmet(ler) için belirlenmiş olan bedelinin Satıcı tarafından herhangi bir zamanda değiştireceğini, bu doğrultuda kayıt ekranında uzun süreli bekleme gerçekleşmesi ve satın alma işleminin sürüncemede bırakılması durumunda seçili ürün/hizmet için belirlenen satış bedelinin de değişebileceğini, bu durumda Satıcı’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.6. Alıcı, satın almış olduğu fiziki veya çevrimiçi hizmet/eğitim/etkinlikleri izin ve yetki verilen sınırların dışında kullanmayacağını ve aksi belirtilmedikçe kaydetmeyeceğini; Satıcı tarafından izin verildiği veya fiziki ya da çevrimiçi etkinliğin bir kaydı kendisine verildiği taktirde hiçbir şekilde dijital veya basılı olarak herhangi bir yerde paylaşmayacağını ve dağıtımını yapmayacağını; sözleşmede sayılan yükümlülüklerine uymaması halinde ise Satıcı’nın uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.7. Satıcı, Alıcı tarafından satın alınan çevrimiçi veya fiziki hizmete/eğitime/etkinliğe katılım için gereken koşulları ve bilgileri satış işleminin tamamlanmasını takiben makul süre içerisinde Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür.

4.8. Satıcı tarafından bildirilen bilgiler ve koşullar doğrultusunda fiziki veya çevrimiçi gerçekleştirilecek olan hizmete/eğitime/etkinliğe Alıcı’nın, Satıcı kusuru ile katılamama hariç olmak üzere, kendisinden kaynaklanan sebeplerle katılmaması, veya kayıt olduğu eğitimin belirtilen süre içerisinde tamamlanmaması, hizmetin kesintiye uğraması durumlarında Satıcı’nın bir sorumluluğu bulunmayacak olup, Alıcı satın almış fakat katılmamış olduğu hizmet/eğitim/etkinlik için telafi talebinde bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.9. Alıcı, Satıcı’ya ait site üzerinden yapacağı alışveriş işlemi esnasında verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin doğruluğunu, Satıcı’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, Satıcı’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 5. HİZMETİN İFASI

5.1. Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından hizmetin/eğitimin/etkinliğin/ürünün bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise Satıcı hizmetin ifası, hizmetin/eğitimin/etkinliğin yerine getirilmesi ve ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.2. Satın alınan hizmet ediminin yerine getirilmesini imkansızlaştığı hallerde Satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’yı bilgilendirilecek ve tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde iade edecektir.

 

MADDE 6.  ALICI’NIN BEYAN VE TAHHÜTLERİ

6.1. Alıcı, Satıcı’nın sitesinde yer alan işbu sözleşme konusu hizmetin/ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekline ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

6.2. Alıcı, tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Satıcı’ya ilişkin posta adresi veya e-mail adresi aracılığıyla iletebileceği gibi Satıcı’ya ait sitede yer alan iletişim formuyla da taleplerini veya şikayetlerini iletebilir.

6.3. Alıcı, işbu sözleşmeyi ve Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmekle yükümlüdür. Alıcı, işbu sözleşmeye konu olan hizmet(ler)in/ürün(ler)in satın alınma işleminde Satıcı’ya verilmesi gereken kimliik, adres, iletişim ve ödeme bilgilerinin doğruluğunu ve kendisine/kendisinin kullanımına ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4. Alıcı, işbu sözleşmeye konu olan hizmet(ler)in/ürün(ler)in içeriğini, fiyatını, özelliklerini mesafeli satış sözleşmelerinin ve diğer sözleşmelerin akdinden önce okuduğunu ve anladığını, teyit ettiğini kabul etmektedir.
6.5. Siparişin tamamlanmasından sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmetin bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde işlem yapılmamış sayılır.

6.6. Alıcı işbu sözleşmeye konu olan satın almış olduğu çevrimiçi veya fiziki hizmet(ler)in/eğitim(ler)in/etkinlik(ler)in Satıcı’nın belirlediği içerikte, kendisine bildirdiği tarihte ve şekilde katılım sağlayacağını kabul ve taahhüt eder. Bununla birlikte Alıcı, ifa edilen fiziki veya çevrimiçi hizmet(ler)/eğitim(ler)/etkinlik(ler) esnasında izinsiz bir şekilde kayıt almayacağını, izin verildiği taktirde de almış olduğu kayıtları hiçbir dijital veya basılı bir şekilde ya da üçüncü kişiler paylaşmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. Aynı zamanda Alıcı’ya hizmet(ler)/eğitim(ler)/etkinlik(ler) esnasında Satıcı tarafından verilen dijital ya da basılı içerikleri hiçbir şekilde dijital veya basılı olarak paylaşmayacağını, kopyalarını çıkartmayacağını, dağıtımını yapmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. Alıcı’nın bu taahhütlerin aksini gerçekleştirmesi ve sözleşmede sayılan yükümlülüklerine uymaması halinde Satıcı’nın uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları tazmin edeceğini beyan, kabul ve taahhhüt eder. 
 

MADDE 7. CAYMA HAKKI VE ÜCRET İADESİ

7.1. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında çıkarılan “Mesafeli Sözleşmeler yönetmeliği” uyarınca “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.” İşbu sözleşmenin konusu elektronik ortamda ve fiziksel olarak sunulan eğitim paketleri, ders paketleri/ürünleri, hizmetler veya ürünler olduğundan ötürü Alıcı’nın bu sözleşme kapsamında kanundan doğan CAYMA HAKKI BULUNMAMAKTADIR.

7.2. Sipariş konusu hizmet(ler)/eğitim(ler)/etkinlik(ler)’in iptali ve/veya ertelenmesi haricinde, tüm bilet, eğitim, ders veya kurs programı satışları kesindir. “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin “Cayma Hakkının İstisnaları” başlığını taşıyan 15inci maddesinin (g) bendi uyarınca satın alınan hizmet(ler)/eğitim(ler)/etkinlik(ler)’e dair Alıcı’nın CAYMA HAKKI BULUNMAMAKTADIR.

7.3. Satın alınmış olunan hizmet(ler)/eğitim(ler)/etkinlik(ler)’in iptal edilmesi haricinde, satış işlemi sonrasında hiçbir şekilde iptal edilmez, değiştirilmez ve ücret iadesi yapılmaz.

7.4. Alıcı, Satıcı sitesi üzerinden almış olduğu ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 14(ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin işbu sözleşmeden cayma hakkında sahiptir. Ancak kanunen şu mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi Alıcı’nın cayma hakkı bulunmamaktadır.

a) Alıcı, iade edilecek ürünü sadece Satıcı’nın anlaşmalı olduğu kargo firmalarına teslim edebilir. Bu kargo firmaları dışında herhangi bir kargo şirketiyle Satıcı’ya ulaştırılan ürünlerin iadesi ve ulaşım bedeli kabul edilmemektedir.
b) Yapılan iadeler mutlak surette orijinal kutu veya ambalajı ile birlikte yapılacak olup, orijinal kutusu/ambalajı bozulmuş (örnek olarak; üzerindeki etiketleri yırtılmış, kapakları değişmiş, üzerine paket veya kargo koli bandı yapıştırılmış, kutusunun üzerine yazı yazılmış vb.) tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş, başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.
c) Alıcı iade etmek istediği ürün ile birlikte orijinal sevk irsaliyesi ve iade sebebini içeren bir dilekçe ile Satıcı’ya ulaştırmak zorundadır. Aksi halde bunların herhangi birinin eksik olması durumunda iade kabul edilmemektedir.

d) Alıcı’nın siparişi iptal etmek istemesi halinde, Satıcı sitesi üzerinde bulunan “Teslimat ve İade Koşulları”na bağlı olarak Satıcı’ya ait +905336891859 numaralı telefon numarasından veya işbu sözleşmenin birinci maddesinde belirtilen mail üzerinden iptal talebinde bulunması gerekmektedir. Bunun üzerine Satıcı, Alıcı’ya iptal işleminin gerçekleştiğine dair e-posta kanalıyla bildirim yapmaktadır. Belirtmek gerekir ki, iptal işlemlerinde ürün kargoya verilmemiş ise, ücretin tamamı işlemin gerçekleştirdiği yöntem ile iade edilecek olup, ürünün kargoya verilmesi halinde kargo ücreti mashup edilmek suretiyle Alıcı’ya iade yapılmaktadır.

e) Alıcı’nın özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusun hazırlanan ürünler veya hizmetler; kozmetik, gıda ve besin maddeleri gibi çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar; yine kozmetik, gıda, besin veya sağlık ürünleri vb. Teslimden sonra ambalaj, kapak, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ve iadesi sağlık-hijyen açısından uygun olmayan ürünler; teslimden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler; ambalaj, bant, mühür, paket, kapak gibi koruyucu unsuları açılmış veya zarar görmüş ürünler; elektronik ortamda anında ifa edilen tüm hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen her türlü gayri maddi ürünler/hizmetler; fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı/sağlayıcının kontrolünde olmayan ürünler veya hizmetler; belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesi ürünleri ve hizmetleri; Alıcı onayı ile cayma hakkı süresi içinde ifasına başlanan hizmetler ve genel olarak ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer ürünler/hizmetler ile Alıcı’nın ticari/mesleki amaçla satın alma yaptığı haller; Alıcı’nın cayma süresi içinde ürün(ler)i/hizmet(ler)I özelliklerine, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalarda Alıcı cayma hakkını kaybedebilir.

7.5. Satıcı tarafından kabul edildiği hallerde, iade edilecek ürün bedelinden değişiklik/bozulma kadar indirim yapılır. Cayma hakkı bulunan hallerde Alıcı’nın cayma hakkını kullandığına dair açık bir bildirimi yasal 14 (ondört) günlük süre içinde Satıcı’ya yöneltmiş (yukarıda belirtilen iletişim adreslerine sözlü/yazılı iletmiş) olması yeterlidir. Söz konusu hakkın süresi içerisinde kullanılması durumunda, ürün(ler)in azami 10 (on) gün içerisinde, giderleri Alıcı’ya ait olmak üzere Satıcı’nın yukarıdaki adresine gönderilmesi zorunludur.

7.6. İade işleminde ürünün/ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Ayrıca vergi mevzuatı gereği, Alıcı tarafından kanunen iade faturası kesilmesi gereken hallerin yanı sıra ürün/ürünler ile iade edilecek olan fatura üzerinde aşağıda belirtilen iade ile ilgili bölüm doldurulup imzalanacaktır. Faturası kurumlar (tüzel kişiler) adına düzenlenen sipariş iadeleri, İade Faturası kesilmediği takdirde kabul edilmeyecektir. “Ürünün/ürünlerin iade edileceği adres, Satıcı adresi/iade için teslim olunan kargo firması adresi” yukarıdaki belirtilen gereklerin Alıcı tarafından yerine getirilmesi kaydı ile, cayma bildiriminin Satıcı’ya ulaştığı tarihten itibaren 14(ondört) gün içinde, ürün bedeli ve varsa ürünün Alıcı’ya teslim masrafları Alıcı’ya, ürünü/ürünleri satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde iade edilir. Alıcı’nın ürünlere ilişkin cayma süresi sonrasındaki kanun hakları ve sorumlulukları ile Satıcı’nın Alıcı’dan olan, akdi ve kanuni tahsil-mahsup hakları ve yükümlülükleri ayrıca mevcut ve geçerlidir. Satıcı mal/hizmetin ifasının imkansızlaştığı hallerde; mücbir sebepler, ifa imkansızlığı veya teslimatı engelleyen olağanüstü durumlarda, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içerisinde Tüketici’ye bildirir. Bu durumda Satıcı teslimat masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14(ondört) gün içinde Tüketici’ye iade eder.

 

MADDE 8. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

8.1. Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında satılan hizmete ilişkin sorumluluk bizzat Satıcı’ya aittir. Bununla birlikte Alıcı, satın aldıkları hizmet(ler)/ürün(ler) ile ilgili şikayetlerini Satıcı’ya doğrudan adresine veya e-posta yoluyla iletecektir. Şikayetin, Satıcı’ya iletilmesi halinde Satıcı sorunun çözülmesi için mümkün olan tüm desteği sağlayacaktır.

8.2. İşbu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen degree kadar Alıcı’nın hizmeti satın aldığı yer veya ikametgahının bulunduğu yerdeki “İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri”, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.


MADDE 9. HİZMETİN FİYATI

Hizmetin peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme e-postası ve ürünle birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. Satıcı tarafından yapılan indirimler, kuponlar, kargo ücreti ve sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.

 

MADDE 10. BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunla haller dışında, işbu sözleşmede yukarıda belirtilen iletişim bilgilerinden veya elektronik posta aracılığıyla yapılır. Whatsapp ve e-posta yoluyla yapılan yazışmalar kesin delil sayılır. Alıcı, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın ve IYZICO’nun resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Mahkemeleri Kanunu’nun 193. Maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 11. YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşme 11(onbir) maddeden ibaret olup, taraflarca okunarak Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğü girmiştir.

bottom of page